Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11319/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, gạch đặc đất sét nung do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp
Thứ sáu, 02/10/2020, 03:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 11319/SXD-VLXD về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, gạch đặc đất sét nung do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.

Đính kèm file: Công văn số 11319/SXD-VLXD tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 668
Tin đã đưa