Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11381/SXD-VLXD ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợ PCB 30 và PCB 40 của Công ty CP ĐT TM Đức Thành
Thứ năm, 12/09/2019, 09:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 11381/SXD-VLXD ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợ PCB 30 và PCB 40 của Công ty CP ĐT TM Đức Thành

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 457
Tin đã đưa