Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 12205/SXD-VLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa copolyme ngẫu nhiên polypropylen (PP-R) dùng để dẫn nước nóng và lạnh do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp
Thứ sáu, 23/10/2020, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 12205/SXD-VLXD về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa copolyme ngẫu nhiên polypropylen (PP-R) dùng để dẫn nước nóng và lạnh do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp.

Đính kèm file: Công văn số 12205/SXD-VLXD 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 672
Tin đã đưa