Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 13322/SXD-VLXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)
Thứ tư, 29/12/2021, 03:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Công văn số 13322/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 293
Tin đã đưa