Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 13485/SXD-VLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng
Thứ hai, 23/11/2020, 05:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/11/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 13485/SXD-VLXD về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Qua đó, thông tin như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 4 - Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ khoản 2 Điều 42 – Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng;

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2840/SXD-VLXD ngày 19 tháng 3 năm 2020 triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, mã số QCVN 16:2019/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Do trong giai đoạn xử lý chuyển tiếp từ QCVN 16:2017/BXD sang QCVN 16:2019/BXD, Sở Xây dựng có nhận thông tin đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy của một số sản phẩm, hàng hóa VLXD.

Sở Xây dựng triển khai, phổ biến thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng:

- Đình chỉ, hủy bỏ các giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các sản phẩm, hàng hóa VLXD sản xuất, nhập khẩu trên địa bàn Thành phố; kết quả khắc phục của doanh nghiệp (địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn, mục Vật liệu xây dựng, mục Đình chỉ - Hủy bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy).

- Tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD (địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn, mục Vật liệu xây dựng), vì một số doanh nghiệp hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy cũ để cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận hợp quy mới theo QCVN 16:2019/BXD.

Các thông tin nêu trên sẽ được Sở Xây dựng cập nhật thường xuyên. Đề nghị các đơn vị lưu ý theo dõi để thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa VLXD đưa vào sử dụng trong công trình xây dựng đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Đính kèm file: Công văn số 13485/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 930
Tin đã đưa