Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 1400/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta
Thứ tư, 27/01/2021, 02:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/01/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 1400/SXD-VLXD về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta.

Đính kèm file: Công văn số 1400/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 818
Tin đã đưa