Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 14017/SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đức Thành
Thứ ba, 18/10/2022, 08:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 14017/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 111
Tin đã đưa