Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 2273/SXD-VLXD ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và số đăng ký các lô hàng nhập khẩu đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát
Thứ năm, 25/02/2021, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 2273/SXD-VLXD ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và số đăng ký các lô hàng nhập khẩu đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát.

Đính kèm file: Công văn số 2273/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 719
Tin đã đưa