Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 3169/SXD-VLXD ngày 06/4/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước sản xuất
Thứ năm, 07/04/2022, 06:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Công văn số 3169/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 442
Tin đã đưa