Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 5069/SXD-VLXD ngày 03/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương
Thứ sáu, 03/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 5069/SXD-VLXD ngày 03/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 764
Tin đã đưa