Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 5368/SXD-VLXD ngày 09/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát nghiền dùng cho bê tông và vữa gửi Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu xây dựng Đá Đồng Nai
Thứ năm, 09/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 5368/SXD-VLXD ngày 09/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát nghiền dùng cho bê tông và vữa gửi Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu xây dựng Đá Đồng Nai

1. Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

Kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo số 3771/TB-SXD-VLXD ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm cát nghiền dùng cho bê tông và vữa (cát thô, hỗn hợp kích thước nhỏ hơn 5 mm).  

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu xây dựng Đá Đồng Nai:

- Khẩn trương thực hiện công bố hợp quy lại đối sản phẩm cát nghiền dùng cho bê tông và vữa của Giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0690 được Viện Năng suất Chất lượng Deming cấp lại, theo quy định tại Điểm k Khoản 5 Điều 7 – Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

- Bên cạnh đó, sản phẩm cát tự nhiên của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu xây dựng Đá Đồng Nai chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp; công bố hợp quy theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD và giấy phép khai thác khoáng sản phù hợp quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng
Số lượng lượt xem: 1256
Tin đã đưa