Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 6595/SXD-VLXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC
Chủ nhật, 02/06/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

https://drive.google.com/file/d/1Cb1_GUYn2e7YKEXxMyi1hTDhUOSSZBBs/view

Số lượng lượt xem: 897
Tin đã đưa