Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 9066/SXD-VLXD ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông bọt khí không chưng áp
Thứ sáu, 26/07/2019, 06:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 9066/SXD-VLXD ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông bọt khí không chưng áp

QT

Số lượng lượt xem: 1184
Tin đã đưa