Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020, 2021 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/12/2021)
Thứ năm, 06/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020, 2021 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/12/2021)

 

Đính kèm file các văn bản:

Công văn số 13322/SXD-VLXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 13019/SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 8412/SXD-VLXD ngày 12/08/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 8411/SXD-VLXD ngày 12/08/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 7599/SXD-VLXD ngày 07/07/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 5919/SXD-VLXD ngày 02/06/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn 4761/SXD-VLXD ngày 06/5/2021 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 1420/SXD-VLXD ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 15430/TB-SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 15431/TB-SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 5915/SXD-VLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 19105/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2017 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 11320/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 9234/TB-SXD-VLXD ngày 29/7/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 11319/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 2168/TB-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng Đồng Nai

Thông báo số 2169/TB-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng Đồng Nai

Công văn số 3089/SXD-VLXD ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 13776/TB-SXD-VLXD ngày 05/11/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công văn số 12205/SXD-VLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 12751/TB-SXD-VLXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6958/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6959/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6960/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6963/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6964/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6965/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6966/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10721/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10722/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10723/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10724/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1035
Tin đã đưa