Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020)
Thứ tư, 25/11/2020, 00:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020)

 

Đính kèm file các văn bản:

 

Công văn số 1420/SXD-VLXD ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 15430/TB-SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 15431/TB-SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM

 

Công văn số 5915/SXD-VLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 19105/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2017 của Sở Xây dựng TP.HCM

 

Công văn số 11320/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 9234/TB-SXD-VLXD ngày 29/7/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

 

Công văn số 11319/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 2168/TB-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng Đồng Nai

Thông báo số 2169/TB-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng Đồng Nai

 

Công văn số 3089/SXD-VLXD ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 13776/TB-SXD-VLXD ngày 05/11/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM

 

Công văn số 12205/SXD-VLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 12751/TB-SXD-VLXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

 

Thông báo số 6958/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6959/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6960/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6963/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6964/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6965/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 6966/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM

 

Thông báo số 10721/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10722/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10723/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Thông báo số 10724/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1186
Tin đã đưa