Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 26/08/2020, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

- Hướng dẫn khai thông tin Bản công bố hợp quy: Đính kèm file tại đây.

- Mẫu Bản công bố hợp quy - Mẫu 2. CBHC/HQ (sửa đổi theo Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN). Đính kèm file tại đây.

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Đính kèm file tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 925
Tin đã đưa