Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Thứ hai, 10/09/2018, 07:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1101/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung Quyết định số 1101/QĐ-TTg được đăng tải tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 796
Tin đã đưa