Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ bảy, 24/12/2016, 07:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2502/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định số 2502/QĐ-TTg được đăng tải tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 934
Tin đã đưa