Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
Thứ hai, 30/03/2020, 07:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 430/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung Quyết định số 430/QĐ-TTg được đăng tải tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 1352
Tin đã đưa