Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Thông báo số 5098/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu
Chủ nhật, 05/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 5098/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 818
Tin đã đưa