Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Văn bản số 1280/SXD-VLXD ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Cát Đá Chuẩn sản xuất
Thứ hai, 07/02/2022, 01:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Văn bản số 1280/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 385
Tin đã đưa