Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

Công văn số 2068/SXD-VLXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Trạm nghiền Phú Hữu sản xuất (17/02/2023)
Công văn số 14017/SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đức Thành (18/10/2022)
Công văn số 13466/SXD-VLXD ngày 05/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Anh Việt Úc (06/10/2022)
Công văn số 10284/SXD-VLXD ngày 08/8/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Sơn và Chống thấm Rotex (09/08/2022)
Công văn số 7540/SXD-VLXD ngày 23/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vật liệu xây dựng Hải Nam sản xuất (24/06/2022)
Công văn số 6301/SXD-VLXD ngày 01/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần VIP Paint Việt Nam (01/06/2022)
Công văn số 3169/SXD-VLXD ngày 06/4/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước sản xuất (07/04/2022)
Văn bản số 1280/SXD-VLXD ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Cát Đá Chuẩn sản xuất (07/02/2022)
Văn bản số 1279/SXD-VLXD ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng ROBMIX (07/02/2022)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020, 2021 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/12/2021) (06/01/2022)
Công văn số 13322/SXD-VLXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (29/12/2021)
Công văn số 8412/SXD-VLXD ngày 12/8/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương do Công ty TNHH Chống thấm Thuận Lộc sản xuất (13/08/2021)
Công văn số 8411/SXD-VLXD ngày 12/8/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta (13/08/2021)
Công văn số 2273/SXD-VLXD ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và số đăng ký các lô hàng nhập khẩu đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát (25/02/2021)
Công văn số 1401/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương gửi Công ty TNHH Vương Gia Phát, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (27/01/2021)
Công văn số 1400/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta (27/01/2021)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020) (25/11/2020)
Công văn số 13485/SXD-VLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (23/11/2020)
Công văn số 12205/SXD-VLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa copolyme ngẫu nhiên polypropylen (PP-R) dùng để dẫn nước nóng và lạnh do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp (23/10/2020)
Công văn số 11320/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương (02/10/2020)