Phòng thí nghiệm LAS-XD

title Phòng thí nghiệm LAS-XD

Thông báo số 8853/TB-SXD-VLXD ngày 05/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tạm hoãn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Kế hoạch số 8101/KH-SXD-VLXD ngày 20 tháng 7 năm 2020
Thứ sáu, 07/08/2020, 06:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Thông báo số 8853/TB-SXD-VLXD được đăng tải tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 753
Tin đã đưa