Vật liệu xây dựng

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (26/09/2023)
Thông báo số 14157/TB-SXD-VLXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (15/09/2023)
Về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (13/09/2023)
Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng (06/09/2023)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2023 (05/09/2023)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Bổ sung, sửa đổi) - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Chi nhánh Khảo sát và Xây dựng (23/08/2023)
Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 4) (16/08/2023)
Công văn số 12207/SXD-VLXD ngày 10/8/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Đầu tư 3V sản xuất (14/08/2023)
Công văn số 12125/SXD-VLXD ngày 09/8/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Sơn Duny Shield Việt Nam sản xuất (10/08/2023)
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến (08/08/2023)
Công văn số 11879/SXD-VLXD ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần MTV VT (07/08/2023)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2023 (03/08/2023)
Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (01/08/2023)
Công văn số 11096/SXD-VLXD ngày 24/7/2023 của Sở Xây dựng v/v triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD (25/07/2023)
Công văn số 10579/SXD-VLXD ngày 14/7/2023 của Sở Xây dựng v/v triển khai, phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (18/07/2023)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2023 (04/07/2023)
Công văn số 9899/SXD-VLXD ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (04/07/2023)
Thông báo số 9552/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (30/06/2023)
Công văn số 9160/SXD-VLXD ngày 23/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm gạch gốm ốp lát do Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Việt Nhật sản xuất (23/06/2023)
Những bất cập trong áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (02/06/2023)