Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Polybuilding Vietnam (Các Thông báo số 10352,10353/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo số 10430/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Khang Thành Luân (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (Các Thông báo số 10347, 10348, 10349/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TM DV XNK Quý Nhân Tâm (Các Thông báo số 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Hoàn Vũ (Các Thông báo số 10350, 10351/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 10428/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Polybuilding Vietnam (Các Thông báo số 10352, 10353/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Công văn số 10284/SXD-VLXD ngày 08/8/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Sơn và Chống thấm Rotex (09/08/2022)
Thông báo số 10430/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Khang Thành Luân (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đá Gia Huy (Các Thông báo số 10205, 10206, 10207/TB-SXD-VLXD ngày 04/08/2022 của Sở Xây dựng) (05/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204/TB-SXD-VLXD ngày 04/08/2022 của Sở Xây dựng) (05/08/2022)
Thông báo số 10039/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH HAFELE Việt Nam (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 10042, 10043, 10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10058/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (Các Thông báo số 10099, 10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty Cổ phần Nova E&C (Các Thông báo số 10096, 10097/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 10059, 10060, 10061, 10062/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Long (Các Thông báo số 10107, 10108/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo số 10041/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Chống thấm Thuận Lộc (03/08/2022)