Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 9580, 9581, 9582, 9583, 9584/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 9673, 9674, 9675/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (23/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 9580, 9581, 9582, 9583, 9584/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (23/07/2022)
Thông báo số 9267/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2022 (bổ sung) (20/07/2022)
Thông báo số 9478/TB-SXD-VLXD ngày 20/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ, đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng)   (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 9400, 9401 9402 9403 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng) (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng) (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 9343, 9344, 9345, 9346/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng) (20/07/2022)
Thông báo số 9342/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá hoa cương Đông Á (Các Thông báo số 9301, 9302, 9303/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng) (19/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 9296, 9297, 9298, 9299, 9300/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng) (19/07/2022)
Thông báo số 9295/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (19/07/2022)
Thông báo số 9293/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty TNHH B.M.D Việt Nam (19/07/2022)
Thông báo số 9294/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Nippon (19/07/2022)
Thông báo số 9292/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH HAFELE Việt Nam (19/07/2022)
Thông báo số 9291/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (19/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (Các Thông báo số 9270, 9271, 9272, 9273/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng) (19/07/2022)
Thông báo số 9217/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (18/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Mạnh Thắng (Các Thông báo số 9215, 9216/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng) (18/07/2022)