Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (22/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (22/06/2022)
Thông báo số 7395/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Việt Hải Long (22/06/2022)
Thông báo số 7394/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của DNTN Duy Mỹ (22/06/2022)
Thông báo số 7393/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Hồng Phát (22/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (22/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (các Thông báo số 7380, 7381, 7382/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (22/06/2022)
Thông báo số 7379/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (22/06/2022)
Thông báo số 7378/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (22/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sơn Victory (các Thông báo số 7376, 7377/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (22/06/2022)
Thông báo số 7320/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo số 6245/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển thương mại XNK Anh TG (22/06/2022)
Công văn số 7146/SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (20/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tổng hợp Phú Quý (các Thông báo số 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo số 7160/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty TNHH TMXD Đại Điền (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Thắng (các Thông báo số 7112, 7113, 7114, 7115, 7116/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo số 7111/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng) (16/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng) (16/06/2022)