Vật liệu xây dựng

Thông báo số 3699/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (18/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty TNHH KNAUF GYPSUM (các Thông báo số 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3698/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng) (18/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634/TB-SXD-VLXD ngày 15/04/2022 của Sở Xây dựng) (15/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3676/TB-SXD-VLXD ngày 15/04/2022 của Sở Xây dựng) (15/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641/TB-SXD-VLXD ngày 15/04/2022 của Sở Xây dựng) (15/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH XNK và vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605/TB-SXD-VLXD ngày 15/04/2022 của Sở Xây dựng) (15/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Thuận Phát (các Thông báo số 3446, 3447, 3448/TB-SXD-VLXD ngày 14/04/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ambrosia VN (các Thông báo số 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504/TB-SXD-VLXD ngày 14/04/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454/TB-SXD-VLXD ngày 14/04/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN (các Thông báo số 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3214, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527/TB-SXD-VLXD ngày 14/04/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577/TB-SXD-VLXD ngày 14/04/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2022 (Thông báo số 3395/TB-SXD-VLXD ngày 13/4/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (các Thông báo số 3425, 3426/TB-SXD-VLXD ngày 13/04/2022 của Sở Xây dựng) (13/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (các Thông báo số 3343, 3344, 3345, 3346/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng) (12/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Á Âu (các Thông báo số 3347, 3348/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng) (12/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 3358, 3359/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng) (12/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (các Thông báo số 3334, 3335, 3336/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng) (12/04/2022)
Thông báo số 3357/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi nhập khẩu của Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á ASEANWINDOW (12/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (các Thông báo số 3349, 3350, 3351/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng) (12/04/2022)
Thông báo số 3187/TB-SXD-VLXD ngày 07/4/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Goodluck Exim (08/04/2022)