Vật liệu xây dựng

Thông báo số 1694/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp sản xuất trong nước của CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ - Hợp quy 01-0222/CBTP ngày 14/02/2022 (22/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM DV KÍNH TÂN BÌNH (các Thông báo số 1692, 1693/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (22/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE (các Thông báo số 1688, 1689, 1690, 1691/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (22/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG (các Thông báo số 1684, 1685, 1686, 1687, 1695, 1696/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (22/02/2022)
Công văn số 1179/SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo hình thức trực tuyến; hướng dẫn quy định về miễn giảm kiểm tra (18/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng (các Thông báo số 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng) (10/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng) (10/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tuấn Hùng (các Thông báo số 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng) (10/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng) (09/02/2022)
Thông báo số 1260/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 002/NCV-MKT/2022 ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP ĐTPT Khang Nam Long (các Thông báo số 1170, 1171, 1172/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo số 1169/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Gốm sứ Việt (các Thông báo số 1166, 1167, 1168/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo số 1165/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Vinh Trí Phát (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tuấn Thắng (các Thông báo số 1160, 1161, 1162, 1163, 1164/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 1156, 1157, 1158, 1159/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 1154, 1155/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Thành Thắng Thăng Long (các Thông báo số 1152, 1153/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH ĐTTM và XNK Sài Gòn Hưng Thịnh (các Thông báo số 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)