Vật liệu xây dựng

Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/04/2021)
Công văn số 3033/SXD-VLXD ngày 22/3/2021 của Sở Xây dựng về việc thông tin các phòng thí nghiệm bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (22/03/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 02/2021 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021) (22/03/2021)
Triển khai, phổ biến thông tin các quy định, chính sách và chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (09/03/2021)
Công văn số 2347/SXD-VLXD ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (01/03/2021)
Công văn số 2273/SXD-VLXD ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và số đăng ký các lô hàng nhập khẩu đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát (25/02/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 01/2021 (Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 31/01/2021) (22/02/2021)
Công văn số 1401/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương gửi Công ty TNHH Vương Gia Phát, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (27/01/2021)
Công văn số 1400/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta (27/01/2021)
Công văn số 373/SXD-VLXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. (12/01/2021)
Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 (08/01/2021)
Công văn số 15561/SXD-VLXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 5931/BXD-KHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD (04/01/2021)
Áp dụng mã số mã vạch trong chuỗi cung ứng giúp giảm 50% đầu tư nguyên liệu (29/12/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 11/2020 (Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020) (15/12/2020)
Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam thông báo phát hành 6 tài liệu kỹ thuật về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (04/12/2020)
Công văn số 13801/SXD-VLXD ngày 01/12/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 - Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (03/12/2020)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020) (25/11/2020)
Công văn số 13485/SXD-VLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (23/11/2020)
Về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (19/11/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 10/2020 (Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020) (10/11/2020)