Vật liệu xây dựng

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (14/10/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 9/2019 (từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/9/2019) (08/10/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2019 (07/10/2019)
Công văn số 12247/SXD-VLXD ngày 30/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung thép, bằng khung nhôm và bằng gỗ (30/09/2019)
Thông báo số 11849/TB-SXD-VLXD ngày 23/9/2019 của Sở Xây dựng về việc tham dự khóa đào tạo “Thi công và nghiệm thu công trình xây dựng bằng gạch không nung” (24/09/2019)
Công văn số 11381/SXD-VLXD ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợ PCB 30 và PCB 40 của Công ty CP ĐT TM Đức Thành (12/09/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 8/2019 (từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/8/2019) (12/09/2019)
Công văn số 10896/SXD-VLXD ngày 30/8/2019 của Sở Xây dựng về việc phổ biến, thông tin các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng (03/09/2019)
Công văn số 10770/SXD-VLXD ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng về việc sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (gạch bê tông, gạch terrazzo) của Công ty TNHH Sản xuất Ngọc Hiếu (28/08/2019)
Công văn số 10626/SXD-VLXD ngày 23/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp (27/08/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 7/2019 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019) (15/08/2019)
Công văn số 10090/SXD-VLXD ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình gửi Công ty TNHH Cơ khí - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khải Đức Thành (13/08/2019)
Công văn số 10089/SXD-VLXD ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng 2 cấp gửi Công ty TNHH Sơn & Chống thấm MAXIMAX (13/08/2019)
Hướng dẫn tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng) (06/08/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 6/2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019) (01/08/2019)
Công văn số 9212/SXD-VP ngày 29/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC (30/07/2019)
Công văn số 9066/SXD-VLXD ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông bọt khí không chưng áp (26/07/2019)
Công văn số 8871/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng (22/07/2019)
Công văn số 8877/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp gửi Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam (22/07/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019 (Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng) (18/07/2019)