Vật liệu xây dựng

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm / chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD (18/04/2017)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2017 (16/04/2017)
Công văn số 4533/SXD-VLXD ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch terrazzo (gửi Công ty TNHH Một Thành viên Ngân Sơn) (12/04/2017)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2016 (24/01/2017)
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường nhũ tương, bột bã tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu (15/01/2017)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ I/2017) (29/12/2016)
Đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Phát Lê (29/12/2016)
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần sản xuất gạch Việt Mỹ (29/12/2016)
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng - polymer của Công ty TNHH Tân Tín Thành sản xuất (15/12/2016)
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 40, PCB 50 (18/11/2016)
Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ Xây dựng (16/11/2016)
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trường Thành Long Bình (15/11/2016)
Hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa đi bằng thép của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Tâm Chấn (09/11/2016)
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và bột bả tường gốc xi măng pooc lăng của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vận tải Hưng Thịnh Phát (09/11/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2016 (24/10/2016)
Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng (21/09/2016)
Triển khai, phổ biến Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (04/09/2016)
Thu hồi và hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại và bằng khung nhựa cứng U-PVC của Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á ASEANWINDOW (29/08/2016)
Thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận và dấu hợp quy đối với các sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt và kính dán an toàn do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Sản xuất Dịch vụ Hoàng Lan sản xuất (19/08/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (từ ngày 12/7/2016 đến ngày 12/8/2016) Thứ 4, Ngày 17/08/2016, 00:00 SA (16/08/2016)