Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý II năm 2016 (24/07/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II năm 2016 (19/07/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý II/2016 (Từ ngày 26/3/2016 đến ngày 27/6/2016) (06/07/2016)
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa gỗ, cửa kim loại của Công ty TNHH Cửa Chính Trường Phát (09/06/2016)
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa gỗ, cửa kim loại của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Ngọc Ân. (09/06/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2016 (24/04/2016)
Giải pháp cách âm, hạn chế tiếng ồn cho nhà chung cư (05/04/2016)
Vật liệu mới hấp thụ không khí ô nhiễm (05/04/2016)
Phổ biến Chương trình đầu tư kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng (04/04/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 25/3/2016) (03/04/2016)
Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép (29/03/2016)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... (20/03/2016)
Thông tin về Hội chợ Triển lãm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Việt Nam – Myanmar 2016 (lần 6) và khảo sát thị trường lần thứ 7 (20/03/2016)
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và bột bã tường gốc xi măng póoc lăng của Công ty Cổ phần I Chi Việt Nam (17/03/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/3/2016) (16/03/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (từ ngày 26/12/2015 đến ngày 31/12/2015) (28/02/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2015 (26/01/2016)
Ấn phẩm Liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững (18/12/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2015 (26/10/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý III/2015 (Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 25/9/2015) (12/10/2015)