Vật liệu xây dựng

Góp ý dự thảo đề cương nhiệm vụ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (26/01/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 4/32014 (Từ ngày 26/9/2014 đến ngày 25/12/2014) (22/01/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 3/32014 (Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/9/2014) (21/01/2015)
Liên kết phát triển vật liệu xây dựng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – Bước đột phá mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (19/01/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/12/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/11/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/09/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/08/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2014)
Thông báo dời thời gian tổ chức Hội nghị liên kết phát triển VLXD theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Phước. (02/07/2014)
Tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý II/2014 (Từ ngày 26/3/2014 đến ngày 24/6/2014) (26/06/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2014)
Dự thảo Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát thí điểm các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/06/2014)
Dự thảo Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát thí điểm các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/06/2014)
Kế hoạch số: 4214 /KH-SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 21/5/2014 về Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. (28/05/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2014)
Vấn đề bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị bền vững (05/05/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/04/2014)
Hội nghị liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững tại tỉnh Đồng Nai (05/04/2014)