Vật liệu xây dựng

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/3/2014) (03/04/2014)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững tại tỉnh Tây Ninh (31/03/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 2 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/03/2014)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững tại tỉnh Đồng Nai (10/03/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/02/2014)
Đăng ký tham dự hội nghị tại tỉnh Đồng Nai về Chương trình khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, chủng loại VLXD tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc Vùng TP Hồ Chí Minh (07/02/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/01/2014)
Liên kết để phát triển (07/01/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/12/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/11/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/10/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/09/2013)
Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp chứng nhận hợp quy đến nay (24/08/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/08/2013)
Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/07/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/07/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 2-3 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/04/2013)
Chương trình khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, chủng loại vật liệu xây dựng là thế mạnh của 7 tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (26/03/2013)