Vật liệu xây dựng

Thông báo số 13407/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH SX TM & DV Phú Lạc Khang (05/10/2022)
Thông báo số 13408/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 13404, 13405/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 13195, 13196/TB-SXD-VLXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 13197, 13198, 13199, 13200, 13201, 13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211, 13212, 13213, 13214, 13215, 13216, 13217, 13218, 13219, 13220, 13221, 13222/TB-SXD-VLXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13416/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 13047, 13048, 13049, 13050, 13051, 13052, 13053/TB-SXD-VLXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 13417, 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng) (05/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Mosaic House (Các Thông báo số 13063, 13064/TB-SXD-VLXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng) (27/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (Các Thông báo số 13045,13046/TB-SXD-VLXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng) (27/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (Các Thông báo số 13054, 13055, 13056, 13057, 13058, 13059, 13060, 13061, 13062/TB-SXD-VLXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng) (27/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 12873, 12874, 12875, 12876, 12877, 12878, 12879, 12880, 12881, 12882, 12883, 12884, 12885, 12886, 12887, 12888, 12889, 12890, 12891/TB-SXD-VLXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng) (22/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12855, 12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12871, 12872/TB-SXD-VLXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng) (22/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12820, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, 12800, 12801, 12802, 12803/TB-SXD-VLXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng) (22/09/2022)
Thông báo số 12712/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (21/09/2022)
Thông báo số 12711/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM & DV Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 12708, 12709/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng) (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 12703, 12704, 12705, 12706, 12707/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng) (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 12688, 12689, 12690, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 12697/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng) (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM WINDOWS (Các Thông báo số 12489, 12490, 12491, 12492, 12493/TB-SXD-VLXD ngày 14/09/2022 của Sở Xây dựng) (15/09/2022)