Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Long (Các Thông báo số 10107, 10108/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo số 10041/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Chống thấm Thuận Lộc (03/08/2022)
Thông báo số 10106/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (03/08/2022)
Thông báo số 10113/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (03/08/2022)
Thông báo số 10040/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam (03/08/2022)
Thông báo số 10098/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo số 9903/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH SX – TM – DV Việt Hoàng (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 9864, 9865, 9866, 9867, 9868/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 9864, 9865, 9866, 9867, 9868/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 9851, 9852, 9853, 9854, 9855/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam GS Industry (Các Thông báo số 9901, 9902/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 9802, 9803, 9804/TB-SXD-VLXD ngày 26/07/2022 của Sở Xây dựng) (27/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (Các Thông báo số 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738/TB-SXD-VLXD ngày 25/07/2022 của Sở Xây dựng) (26/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trác Tường Stone (Các Thông báo số 9722, 9723, 9724/TB-SXD-VLXD ngày 25/07/2022 của Sở Xây dựng) (26/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)