Vật liệu xây dựng

Thông báo số 11438/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448, 11449, 11450/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11434, 11435, 11436, 11437/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại VLC (Các Thông báo số 11383, 11384, 11385, 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11402/TB-SXD-VLXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng) (24/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 11305, 11306, 11307/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng) (23/08/2022)
Thông báo số 11304/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM và XNK Tân VTP (23/08/2022)
Thông báo số 11303/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Phú Hưng (23/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng) (23/08/2022)
Thông báo số 11232/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (23/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng) (23/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH POLYBUILDING Việt Nam (Các Thông báo số 11206, 11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215/TB-SXD-VLXD ngày 19/08/2022 của Sở Xây dựng) (22/08/2022)
Thông báo số 11191/TB-SXD-VLXD ngày 19/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Phú Hưng (22/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 11190, 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205/TB-SXD-VLXD ngày 19/08/2022 của Sở Xây dựng) (22/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142/TB-SXD-VLXD ngày 18/08/2022 của Sở Xây dựng) (19/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV NMK (Các Thông báo số 11068, 11069, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11085, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV NMK (Các Thông báo số 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 10986, 10987, 10988, 10989, 10990, 10991, 10992, 10993, 10994, 10995, 10996, 10997/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 10984, 10985/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo số 10983/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (18/08/2022)