Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng) (16/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng) (16/06/2022)
Thông báo số 7047/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Vũ Stone Paint (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 7040, 7041/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (các Thông báo số 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo số 7006/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH AMBROSIA VN (các Thông báo số 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH CASA BELLA (các Thông báo số 6833, 6834/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo số 6832/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (các Thông báo số 6830, 6831/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo số 6796/TB-SXD-VLXD ngày 10/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất trong nước của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (13/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 6739, 6740/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Vy (các Thông báo số 6721, 6722, 6723, 6724/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 6716, 6717, 6718, 6719, 6720/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo số 6715/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại và XNK Tân VTP (10/06/2022)
Thông báo số 6714/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty TNHH B.M.D Việt Nam (10/06/2022)
Thông báo số 6713/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Gacta (10/06/2022)