Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 6266, 6267, 6268, 6269, 6270/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo số 6191/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM DV Kính Phong Phú (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125/TB-SXD-VLXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng) (30/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Vy (các Thông báo số 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926/TB-SXD-VLXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng) (26/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH XNK và vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911/TB-SXD-VLXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng) (26/05/2022)
Công văn số 5870/SXD-VP ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (26/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng) (25/05/2022)
Thông báo số 5834/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp sản xuất trong nước của Công ty TNHH Thiên Phú (25/05/2022)
Thông báo số 5790/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (25/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV EXIM STONES (các Thông báo số 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5731, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5848/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng) (25/05/2022)
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Exim Stones (các Thông báo số 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638,5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649/TB-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng) (24/05/2022)
Thông báo số 5625/TBHQ-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (24/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (các Thông báo số 5626, 5627, 5628, 5629/TB-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng) (24/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721/TB-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng) (24/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (các Thông báo số 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518/TB-SXD-VLXD ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng) (23/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH SCTM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 5539, 5540, 5541, 5542/TB-SXD-VLXD ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng) (23/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (các Thông báo số 5572, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5579/TB-SXD-VLXD ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng) (23/05/2022)
Thông báo số 5441/TB-SXD-VLXD ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (20/05/2022)
Thông báo số 5442/TB-SXD-VLXD ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức (20/05/2022)