Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA (các Thông báo số 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475/TB-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng) (22/03/2022)
Thông báo số 2463/TB-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Line Group (22/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 2460, 2461, 2462/TB-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng) (22/03/2022)
Thông báo số 2459/TB-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (22/03/2022)
Thông báo số 2407/TB-SXD-VLXD ngày  14/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (22/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Bảo Bình Anly (các Thông báo số 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357TB-SXD-VLXD ngày 11/3/2022 của Sở Xây dựng) (22/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (các Thông báo số 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247/TB-SXD-VLXD ngày 09/3/2022 của Sở Xây dựng) (19/03/2022)
Thông báo số tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu; hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tuấn Thắng (các Thông báo số 2409, 2411, 2012, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429/SXD-VLXD ngày 14/3/2022 của Sở Xây dựng) (19/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (các Thông báo số 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200/TB-SXD-VLXD ngày 08/3/2022 của Sở Xây dựng) (14/03/2022)
Thông báo số 2096/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số PH211101 ngày 17/02/2022 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (BN 2200450) (14/03/2022)
Hội thảo “Dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng - Kinh nghiệm quốc tế và Anh Quốc” (10/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (các Thông báo số 2131, 2132, 2133, 2134/TB-SXD-VLXD ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng) (04/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (các Thông báo số 2128, 2129, 2130/TB-SXD-VLXD ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng) (04/03/2022)
Thông báo số 2127/TB-SXD-VLXD ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu hồ sơ công bố hợp quy số 002/2022/KGPN ngày 18 tháng 02 năm 2022 (BN số: 2200457/VLXD) (04/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Gi Han (các Thông báo số 2070, 2071/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng) (03/03/2022)
Thông báo số 2069/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH NIRO CERAMIC (VIỆT NAM) - Hợp quy 004/NCV-MKT/2022 Ngày 22/02/2022 (BN 2200455) (03/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 2066, 2067, 2068/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng) (03/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Đá Gia Huy (các Thông báo số 2064, 2065/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng) (03/03/2022)
Thông báo số 2063/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Gi Han - Hợp quy 052/GIHAN Ngày 23/02/2022 (BN 2200474) (03/03/2022)
Thông báo số 2062/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV VÀ CƠ KHÍ LÊ THẮNG - Hợp quy 01/LÊ THẮNG Ngày 17/02/2022 (BN 2200458) (03/03/2022)