Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)  (các Thông báo số 5385, 5386/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo số 5383/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (19/05/2022)
Thông báo số 5384/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia Công và Bao bì (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 5369, 5370, 5371/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 5388, 5389/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (các Thông báo số 5380, 5381, 5382/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành (các Thông báo số 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (các Thông báo số 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hiệp Lực (các Thông báo số 5377, 5378, 5379/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo số 5368/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Sơn Toppa (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần ASIA WORLD (các Thông báo số 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5387/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo số 5243/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (17/05/2022)
Thông báo số 5259/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daegee (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 5260, 5261, 5262, 5263, 5264/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 5265, 5266, 5267, 5268, 5269/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (các Thông báo số 5244, 5245, 5246/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 5226, 5227, 5228/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Công văn số 5083/SXD-VLXD ngày 16/05/2022 của Sở Xây dựng về việc phổ biến thông tin chấm dứt hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/05/2022)