Vật liệu xây dựng

Thông báo số 6159/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV SX Quang Vinh (các Thông báo số 6184, 6185, 6186/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (các Thông báo số 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo số 6190/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH MTV SX TM XD Quang Dũng (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 6187, 6188, 6189/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Hồng Phúc (các Thông báo số 6192, 6193, 6194/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 6266, 6267, 6268, 6269, 6270/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo số 6191/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM DV Kính Phong Phú (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125/TB-SXD-VLXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng) (30/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Vy (các Thông báo số 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926/TB-SXD-VLXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng) (26/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH XNK và vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911/TB-SXD-VLXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng) (26/05/2022)
Công văn số 5870/SXD-VP ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (26/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng) (25/05/2022)
Thông báo số 5834/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp sản xuất trong nước của Công ty TNHH Thiên Phú (25/05/2022)
Thông báo số 5790/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (25/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV EXIM STONES (các Thông báo số 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5731, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5848/TB-SXD-VLXD ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng) (25/05/2022)
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Exim Stones (các Thông báo số 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638,5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649/TB-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng) (24/05/2022)
Thông báo số 5625/TBHQ-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (24/05/2022)