Vật liệu xây dựng

Thông báo số 2061/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Hồng Phúc - Hợp quy 01 Ngày 14/01/2022 (BN 2200459) (03/03/2022)
Văn bản số 2044/SXD-VLXD ngày 02/3/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ (02/03/2022)
Công văn số 1824/SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (01/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (các Thông báo số 2020, 2021, 2022, 2023/TB-SXD-VLXD ngày 01/3/2022 của Sở Xây dựng) (01/03/2022)
Thông báo số 1977/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Hợp quy 01-02/22TP ngày 11/02/2022 - CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ (bn 2200448) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của CÔNG TY TNHH TM DV XNK TƯỜNG VY (các Thông báo số 1973, 1974, 1975, 1976/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch đất sét nung sản xuất trong nước củaCÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (các Thông báo số 1971, 1972/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH PHAN LONG (các Thông báo số 1969, 1970/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO Ceramics (các Thông báo số 1961, 1962/TB-SXD-VLXD ngày 25/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo số 1944/TB-SXD-VLXD ngày 25/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu - Công bố hợp quy số CR-11/BEG/2019 ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Hoàn Vũ (25/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá An Hưng (các Thông báo số 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá An Hưng (các Thông báo số 1897, 1898, 1899, 1900/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (các Thông báo số 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá An Hưng (các Thông báo số 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo số 1856/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm sóng amiăng xi măng sản xuất trong nước - Công ty TNHH ALLYBUILD VIỆT NAM - Hợp quy 02-22 ngày 18/01/2022 (BN 2200436) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (các Thông báo số 1852, 1853, 1854, 1855/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 1839, 1841/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long (các Thông báo số 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo số 1757/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 06/VTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (23/02/2022)