Vật liệu xây dựng

Công văn số 5205/SXD-VLXD ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (16/05/2022)
Thông báo số 4894/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2022 (13/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 4981, 4982, 4983, 4984/TB-SXD-VLXD ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng) (12/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998/TB-SXD-VLXD ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng) (12/05/2022)
Thông báo số 4869/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (09/05/2022)
Thông báo số 4849/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 4847, 4848/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 4874, 4875, 4876, 4877, 4878/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 4845, 4846/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo số 4868/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (các Thông báo số 4870, 4871, 4872, 4873/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (các Thông báo số 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (các Thông báo số 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (các Thông báo số 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710/TB-SXD-VLXD ngày 05/5/2022 của Sở Xây dựng) (05/05/2022)
Thông báo số 4711/TB-SXD-VLXD ngày 05/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (cát tự nhiên cho bê tông và vữa) sản xuất trong nước của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lê Đặng (05/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Thông báo số 4611/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Euro Ceramics (04/05/2022)
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Gia Nghi (các Thông báo số 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 4595, 4596, 4597, 4598, 4600, 4601, 4602/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng) (04/05/2022)