Vật liệu xây dựng

Thông báo số 5259/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daegee (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 5260, 5261, 5262, 5263, 5264/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 5265, 5266, 5267, 5268, 5269/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (các Thông báo số 5244, 5245, 5246/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 5226, 5227, 5228/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Công văn số 5083/SXD-VLXD ngày 16/05/2022 của Sở Xây dựng về việc phổ biến thông tin chấm dứt hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/05/2022)
Công văn số 5205/SXD-VLXD ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (16/05/2022)
Thông báo số 4894/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2022 (13/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 4981, 4982, 4983, 4984/TB-SXD-VLXD ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng) (12/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998/TB-SXD-VLXD ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng) (12/05/2022)
Thông báo số 4869/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (09/05/2022)
Thông báo số 4849/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 4847, 4848/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 4874, 4875, 4876, 4877, 4878/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 4845, 4846/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo số 4868/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (các Thông báo số 4870, 4871, 4872, 4873/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (các Thông báo số 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (các Thông báo số 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)