Vật liệu xây dựng

Thông báo số 4294/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Lan Hải (27/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (các Thông báo số 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng) (27/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Hồng Phúc (các Thông báo số 4250, 4251, 4252/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng) (27/04/2022)
Thông báo số 4249/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (27/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (các Thông báo số 4235, 4236/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng) (27/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng) (27/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 4223, 4224/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng) (27/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Hoàng (các Thông báo số 4083, 4084/TB-SXD-VLXD ngày 22/04/2022 của Sở Xây dựng) (22/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước của Chi nhánh Công ty CP Xi măng FICO Tây ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước (các Thông báo số 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034/TB-SXD-VLXD ngày 21/04/2022 của Sở Xây dựng) (21/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK gia Nghi (các Thông báo số 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024/TB-SXD-VLXD ngày 21/04/2022 của Sở Xây dựng) (21/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH XNK và vận chuyển Tuấn nghi (các Thông báo số 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003/TB-SXD-VLXD ngày 21/04/2022 của Sở Xây dựng) (21/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, -3991/TB-SXD-VLXD ngày 21/04/2022 của Sở Xây dựng) (21/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Hồng Phúc (các Thông báo số 4006, 4007/TB-SXD-VLXD ngày 21/04/2022 của Sở Xây dựng) (21/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (các Thông báo số 4004, 4005/TB-SXD-VLXD ngày 21/04/2022 của Sở Xây dựng) (21/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 3917, 3918/TB-SXD-VLXD ngày 20/04/2022 của Sở Xây dựng) (20/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một Thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng) (18/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH XNK và vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng) (18/04/2022)
Thông báo số 3700/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (18/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng) (18/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu  của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756/TB-SXD-VLXD ngày 18/04/2022 của Sở Xây dựng) (18/04/2022)