Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 4874, 4875, 4876, 4877, 4878/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 4845, 4846/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo số 4868/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (các Thông báo số 4870, 4871, 4872, 4873/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng) (09/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (các Thông báo số 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (các Thông báo số 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786/TB-SXD-VLXD ngày 06/5/2022 của Sở Xây dựng) (06/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (các Thông báo số 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710/TB-SXD-VLXD ngày 05/5/2022 của Sở Xây dựng) (05/05/2022)
Thông báo số 4711/TB-SXD-VLXD ngày 05/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (cát tự nhiên cho bê tông và vữa) sản xuất trong nước của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lê Đặng (05/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Thông báo số 4611/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Euro Ceramics (04/05/2022)
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Gia Nghi (các Thông báo số 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 4595, 4596, 4597, 4598, 4600, 4601, 4602/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Thông báo số 4609/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (04/05/2022)
Thông báo số 4612/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (04/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 4562, 4563/TB-SXD-VLXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng) (29/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ICS Toàn Cầu (các Thông báo số 4564, 4565, 4566/TB-SXD-VLXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng) (29/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên NMK (các Thông báo số 4558, 4559, 4560, 4561/TB-SXD-VLXD ngày 29/04/2022 của Sở Xây dựng) (29/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (các Thông báo số 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426/TB-SXD-VLXD ngày 28/04/2022 của Sở Xây dựng) (29/04/2022)
Thông báo số 4332/TB-SXD-VLXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (27/04/2022)