Vật liệu xây dựng

Thông báo số 2069/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH NIRO CERAMIC (VIỆT NAM) - Hợp quy 004/NCV-MKT/2022 Ngày 22/02/2022 (BN 2200455) (03/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 2066, 2067, 2068/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng) (03/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Đá Gia Huy (các Thông báo số 2064, 2065/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng) (03/03/2022)
Thông báo số 2063/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Gi Han - Hợp quy 052/GIHAN Ngày 23/02/2022 (BN 2200474) (03/03/2022)
Thông báo số 2062/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV VÀ CƠ KHÍ LÊ THẮNG - Hợp quy 01/LÊ THẮNG Ngày 17/02/2022 (BN 2200458) (03/03/2022)
Thông báo số 2061/TB-SXD-VLXD ngày 03/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Hồng Phúc - Hợp quy 01 Ngày 14/01/2022 (BN 2200459) (03/03/2022)
Văn bản số 2044/SXD-VLXD ngày 02/3/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ (02/03/2022)
Công văn số 1824/SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (01/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (các Thông báo số 2020, 2021, 2022, 2023/TB-SXD-VLXD ngày 01/3/2022 của Sở Xây dựng) (01/03/2022)
Thông báo số 1977/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Hợp quy 01-02/22TP ngày 11/02/2022 - CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ (bn 2200448) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của CÔNG TY TNHH TM DV XNK TƯỜNG VY (các Thông báo số 1973, 1974, 1975, 1976/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch đất sét nung sản xuất trong nước củaCÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (các Thông báo số 1971, 1972/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH PHAN LONG (các Thông báo số 1969, 1970/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO Ceramics (các Thông báo số 1961, 1962/TB-SXD-VLXD ngày 25/02/2022 của Sở Xây dựng) (28/02/2022)
Thông báo số 1944/TB-SXD-VLXD ngày 25/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu - Công bố hợp quy số CR-11/BEG/2019 ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Hoàn Vũ (25/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá An Hưng (các Thông báo số 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá An Hưng (các Thông báo số 1897, 1898, 1899, 1900/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (các Thông báo số 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá An Hưng (các Thông báo số 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo số 1856/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm sóng amiăng xi măng sản xuất trong nước - Công ty TNHH ALLYBUILD VIỆT NAM - Hợp quy 02-22 ngày 18/01/2022 (BN 2200436) (24/02/2022)