Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (các Thông báo số 1852, 1853, 1854, 1855/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 1839, 1841/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long (các Thông báo số 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng) (24/02/2022)
Thông báo số 1757/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 06/VTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (23/02/2022)
Thông báo số 1743/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC -U) dùng để chế tạo cửa sở và cửa đị - CÔNG TY TNHH MAY THƯƠNG MẠI TOÀN TÂM - Hợp quy 05-TANTAM21 ngày 20/01/2022 (23/02/2022)
Thông báo số 1738/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM - Hợp quy 01/2022/cb-dr ngày 28/12/2021 (23/02/2022)
Thông báo số 1737/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH NIRO CERAMIC (VIỆT NAM) - Hợp quy 003/NCV-MKT/2022 ngày 10/02/2022 (23/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (các Thông báo số 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (23/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE (các Thông báo số 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (23/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ (các Thông báo số 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (23/02/2022)
Thông báo số 1698/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ HUNG PHÁT - Hợp quy 05-CBHQ-HP/2022 ngày 27/01/2022 (22/02/2022)
Thông báo số 1697/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY - Hợp quy 0801/2022 ngày 25/01/2022 (22/02/2022)
Thông báo số 1694/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp sản xuất trong nước của CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ - Hợp quy 01-0222/CBTP ngày 14/02/2022 (22/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM DV KÍNH TÂN BÌNH (các Thông báo số 1692, 1693/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (22/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE (các Thông báo số 1688, 1689, 1690, 1691/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (22/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG (các Thông báo số 1684, 1685, 1686, 1687, 1695, 1696/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng) (22/02/2022)
Công văn số 1179/SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo hình thức trực tuyến; hướng dẫn quy định về miễn giảm kiểm tra (18/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng (các Thông báo số 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng) (10/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng) (10/02/2022)