Vật liệu xây dựng

Thông báo số 12859/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/2021QH06025 ngày 17/12/2021 của Công ty TNHH VLXD TÂN QUANG HÒA (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH (các Thông báo số 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12856, 12857, 12858/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH PHÁT (các Thông báo số 12846/TB-SXD-VLXD, 12847/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 12976, 12977, 12978, 12979/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Công văn số 13029/SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai phần mềm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng (các Thông báo số 12919, 12920, 12921, 12922, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 12938, 12939, 12940, 12941, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 12951/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (27/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy (các Thông báo số 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng) (23/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy (các Thông báo số 12906, 12907, 12908, 12909, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 12918, 12980, 12981, 12983, 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12991, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997, 12998, 12999/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (23/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (các Thông báo số 12303/TB-SXD-VLXD, 12304/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12305/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 23/21/HQ-LH ngày 21/11/2021 (BN 2103223) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN (các Thông báo số 12306, 12307, 12308, 12309/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ (các Thông báo số 12339/TB-SXD-VLXD, 12340/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12313/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công ty CP ĐTXD TM SIC - Hợp quy 01/CBHQ/SIC/2021 ngày 24/11/2021 (17/12/2021)
Thông báo số 12474/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty CP SXTM Sakura Window - Hợp quy 01-CBHQ/sakura/2021 Ngày 23/11/2021 (BN 2103288) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH NIRO CERAMIC (Việt Nam) (các Thông báo số 12475/TB-SXD-VLXD, 12476/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu (các Thông báo số 12477, 12478, 12479, 12480, 12481/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12439/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) - Hợp quy S07192021 ngày 01/12/2021 (bn 2103287) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần (các Thông báo số 12440/TB-SXD-VLXD, 12441/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát (các Thông báo số 12442/TB-SXD-VLXD, 12443/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)