Vật liệu xây dựng

Thông báo số 12855/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công bố hợp quy số 08.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10/12/2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH (28/12/2021)
Thông báo số 12982/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0408/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103320/VLXD) (28/12/2021)
Thông báo số 12729/TB-SXD-VLXD ngày 17/12/2021 của Sở Xây dựng về việc đính chính nội dung các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khầu của Công Ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (28/12/2021)
Thông báo số 12730/TB-SXD-VLXD ngày 17/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc - Hợp quy 02122021/CBHQ/CTCPHH ngày 02/12/2021 (28/12/2021)
Thông báo số 12872/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao nhập khẩu - Công bố hợp quy số S10222021 ngày 14/12/2021 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) (28/12/2021)
Thông báo số 12871/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01-CBHQ/GREENDRAGON/2021 ngày 01/12/2021 của Công ty CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH (28/12/2021)
Thông báo số 12859/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/2021QH06025 ngày 17/12/2021 của Công ty TNHH VLXD TÂN QUANG HÒA (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH (các Thông báo số 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12856, 12857, 12858/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH PHÁT (các Thông báo số 12846/TB-SXD-VLXD, 12847/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 12976, 12977, 12978, 12979/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Công văn số 13029/SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai phần mềm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng (các Thông báo số 12919, 12920, 12921, 12922, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 12938, 12939, 12940, 12941, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 12951/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (27/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy (các Thông báo số 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng) (23/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy (các Thông báo số 12906, 12907, 12908, 12909, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 12918, 12980, 12981, 12983, 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12991, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997, 12998, 12999/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (23/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (các Thông báo số 12303/TB-SXD-VLXD, 12304/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12305/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 23/21/HQ-LH ngày 21/11/2021 (BN 2103223) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN (các Thông báo số 12306, 12307, 12308, 12309/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ (các Thông báo số 12339/TB-SXD-VLXD, 12340/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12313/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công ty CP ĐTXD TM SIC - Hợp quy 01/CBHQ/SIC/2021 ngày 24/11/2021 (17/12/2021)
Thông báo số 12474/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty CP SXTM Sakura Window - Hợp quy 01-CBHQ/sakura/2021 Ngày 23/11/2021 (BN 2103288) (17/12/2021)