Vật liệu xây dựng

Công văn số 8877/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp gửi Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam (22/07/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019 (Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng) (18/07/2019)
Công văn số 8203/SXD-VLXD ngày 05/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông (07/07/2019)
Hướng dẫn tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng) (07/07/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 5/2019 (từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019) (25/06/2019)
Công văn số 7055/SXD-VLXD ngày 13/6/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi các Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Trung tâm Ứng dụng Tiêu chuẩn chất lượng cấp gửi Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đồng Lâm (12/06/2019)
Công văn số 6064/SXD-VLXD ngày 21/5/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng (04/06/2019)
Công văn số 6595/SXD-VLXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC (02/06/2019)
Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 (16/05/2019)
Công văn số 5667/SXD-KTXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động (14/05/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 4/2019 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 29/4/2019) (09/05/2019)
Công văn số 5368/SXD-VLXD ngày 09/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát nghiền dùng cho bê tông và vữa gửi Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu xây dựng Đá Đồng Nai (09/05/2019)
Thông báo số 5098/TB-SXD-VLXD ngày 04/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (05/05/2019)
Công văn số 5069/SXD-VLXD ngày 03/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương (03/05/2019)
Thông báo số 5008/TB-SXD-VLXD ngày 02/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (02/05/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 3 năm 2019 (Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2019) (16/04/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/04/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2019 (02/04/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 01/2019 (Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 31/01/2019) (20/03/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 02/2019 (Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019) (20/03/2019)