Vật liệu xây dựng

Giải pháp cách âm, hạn chế tiếng ồn cho nhà chung cư (05/04/2016)
Vật liệu mới hấp thụ không khí ô nhiễm (05/04/2016)
Phổ biến Chương trình đầu tư kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng (04/04/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 25/3/2016) (03/04/2016)
Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép (29/03/2016)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... (20/03/2016)
Thông tin về Hội chợ Triển lãm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Việt Nam – Myanmar 2016 (lần 6) và khảo sát thị trường lần thứ 7 (20/03/2016)
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và bột bã tường gốc xi măng póoc lăng của Công ty Cổ phần I Chi Việt Nam (17/03/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/3/2016) (16/03/2016)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (từ ngày 26/12/2015 đến ngày 31/12/2015) (28/02/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2015 (26/01/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2015 (26/10/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý III/2015 (Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 25/9/2015) (12/10/2015)
Vai trò quản lý chất lượng vật liệu xây dựng ngày càng được chú trọng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn liên quan (28/09/2015)
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng làm việc với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (19/09/2015)
Thông tin các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận (theo Công văn số 9494 /SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2015) (31/08/2015)
Công tác Quản lý về vật liệu xây dựng (02/08/2015)
Công tác tổ chức quản lý tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (02/08/2015)
Giải pháp phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường (02/08/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý II năm 2015 (28/07/2015)